شرکت نانو استیل نماینده بهین تراشان سپاهانشرکت نانواستیل تامین تجهیزات و تاسیسات

اطلاعات تماس


 

فروشگاه تجهیزات خطوط لوله

انبار تهران : خیابان خاوران، روبروی خیابان تفرشی، پ ۲۴۳ و ۲۴۱

تلفن: ۸۸۸۶۳۲۴۸

فکس: ۸۹۷۸۵۹۹۱

موبایل محمدشاه: ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰

آدرس ایمیل

E-mail: info@nanosteel.ir